Bạn chưa nhập mã

Tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ


Đăng nhập tài khoản

Biểu đồ đánh giá sự hài lòng về chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
92,2% (83)
6,7% (6)
1,1% (1)

Số lượt đánh giá: 90

Hài lòng
Bình thường
Không hài lòng
Lĩnh vực thủ tục hành chính